Ge i avkastning: En omfattande undersökning av konceptet

29 augusti 2023
Jon Larsson

Inledning:

I dagens värld finns det ett ökat intresse för att kombinera ekonomiska investeringar med socialt ansvarstagande. Ett populärt sätt att göra detta är genom att engagera sig i ”ge i avkastning”-initiativ. Denna artikel kommer att ge en grundlig översikt av vad ge i avkastning innebär, typer av ge i avkastning, kvantitativa mätningar, skillnader mellan olika ge i avkastning-former samt en historisk genomgång av för- och nackdelar. Låt oss börja med att definiera vad ge i avkastning egentligen innebär.

Vad är ge i avkastning?

stocks

Ge i avkastning, även känt som ”impact investing” på engelska, är en ekonomisk investeringsstrategi som syftar till att generera både ekonomisk avkastning och samtidigt lösa sociala eller miljömässiga utmaningar. Denna form av investering fokuserar på att göra skillnad och gör att investeraren kan vara både förändringsagent och kapitalägare.

Typer av ge i avkastning

Det finns olika typer av ge i avkastning-investeringar som har ökat i popularitet på senare tid. Dessa inkluderar:

1. Social ge i avkastning: Denna typ av investering syftar till att lösa sociala problem, till exempel fattigdom, utbildningsbrist eller hälsosamma levnadsvillkor för marginaliserade samhällen.

2. Miljömässig ge i avkastning: Den här typen av investeringar fokuserar på att främja miljömässigt hållbara projekt, som förnybar energi, vattenförvaltning eller ekologiskt jordbruk.

3. Hållbar ge i avkastning: Denna investeringsform kombinerar både sociala och miljömässiga aspekter för att uppnå en hållbar framtid för både människor och planeten.

Kvantitativa mätningar av ge i avkastning

Det kan vara svårt att mäta den exakta avkastningen av ge i avkastning-investeringar, eftersom det innebär att bedöma både finansiella och icke-finansiella effekter. Trots detta har det utvecklats olika metoder för att kvantifiera och utvärdera ge i avkastning-investeringar. Exempel på dessa inkluderar:

1. Social Return on Investment (SROI): Denna metod mäter den sociala avkastningen genom att kvantifiera de sociala och miljömässiga effekterna av investeringen i förhållande till de ekonomiska kostnaderna.

2. Impact Multiple of Money (IMM): IMM fokuserar på att mäta den ekonomiska avkastningen i förhållande till investeringens totala kostnad. Genom att multiplicera avkastningen med det totala investerade beloppet erhåller man en indikator på investeringens lönsamhet.

3. Blended Value: Blended value-metoden integrerar både finansiella och icke-finansiella mätningar för att få en helhetsbild av investeringens värde.

Skillnader mellan olika ge i avkastning-former

Trots att alla ge i avkastning-investeringar strävar efter att göra skillnad i samhället, finns det skillnader mellan de olika formerna. I en social ge i avkastning-investering kan det vara mer fokus på att förbättra samhället genom att direkt investera i sociala program, medan en miljömässig ge i avkastning-investering snarare syftar till att minska miljöpåverkan genom investeringar i grön teknik eller hållbara projekt.

Historisk genomgång av för- och nackdelar med olika ge i avkastning-former

Ge i avkastning var inte alltid lika populärt som det är idag. Det har funnits en historisk utveckling där intresset för att kombinera finansiella framgångar med sociala och miljömässiga framsteg har ökat över tiden. Men det finns också kritik mot ge i avkastning, som att det kan vara svårt att mäta avkastningen eller riskera att det blir enbart ”grön tvätt” av investeringar.Avslutning:

Ge i avkastning är en spännande investeringsstrategi som har potential att göra betydande sociala och miljömässiga förändringar samtidigt som investeraren kan uppnå ekonomisk avkastning. Genom att förstå de olika typer av ge i avkastning, kvantitativa mätningar och skillnader kan privatpersoner göra medvetna val för att bidra till en mer hållbar framtid.

FAQ

Hur mäts avkastningen av ge i avkastning-investeringar?

Att mäta avkastningen av ge i avkastning-investeringar kan vara utmanande eftersom det involverar bedömning av både finansiella och icke-finansiella effekter. Det finns dock metoder som används, såsom Social Return on Investment (SROI), Impact Multiple of Money (IMM) och Blended Value, som hjälper till att kvantifiera och utvärdera både den sociala och ekonomiska avkastningen av investeringarna.

Vad är ge i avkastning?

Ge i avkastning är en ekonomisk investeringsstrategi som syftar till att generera både ekonomisk avkastning och samtidigt lösa sociala eller miljömässiga utmaningar. Det innebär att investera i projekt eller företag som har både ekonomiskt och samhällsmässigt värde.

Vilka typer av ge i avkastning finns det?

Det finns olika typer av ge i avkastning-investeringar, såsom social ge i avkastning, miljömässig ge i avkastning och hållbar ge i avkastning. Social ge i avkastning fokuserar på att lösa sociala problem, miljömässig ge i avkastning satsar på hållbara miljöprojekt och hållbar ge i avkastning kombinerar både sociala och miljömässiga aspekter.

Fler nyheter